Dansens og musikkens rødder
Appendiks
Kort omtale af artiklernes forfattere
af Per Sørensen

Her kommer der en kort omtale af alle de forfattere, der har skrevet artikler til ”Dansens og musikkens rødder”. Fælles for skribenterne er, uanset om de er professionelle danserforskere eller amatør- danseforskere, at de samlet har en stor indsigt i emnet, og mange har haft en omfattende skribent-virksomhed, og flere har bogudgivelser, der omhandler emnerne: dans- og folkemusikhistorie. Alle skribenter kender hinanden, og har tit hjulpet hinanden med gode oplysninger, når de mange artikler skulle skrives.

Anders Chr. N. Christensen er født i 1950. Uddannet mag. art i folkloristik. Arbejder som arkivarvikar på Dansk Folkemindesamling og som ekstern lærer på Folkemusiklinien på Musikkonservatoriet i Odense.

Anders Christensen stammer fra Holstebro, hvor han som barn gik til folkedans hos Arne Bech. Efter en uddannelse som farvehandlerekspedient tog han i midten af 1970´erne til København, hvor han begyndte at studere folkemindevidenskab og blev i 1992 magister i folkloristik - med dans og folkemusik som speciale. Anders Christensen var idémanden til de film og videooptagelser, Dansk Folkemindesamling begyndte at lave i slutningen af 1970´erne - af danse fra de folkelige dansemiljøer. De mest kendte af disse optagelser er danse- og musikmiljøer i Vestjylland, Thy, Himmerland og Læsø. Udover dette har Anders Christensen afholdt mange kurser i de folkelige danseformer.

Anders Christensen er med i arbejdsgruppen af nordiske danseforskere i ”Nordisk Forening for Folkedanseforskning”, hvor han har været medforfatter af foreningens publikationer.

Han har ligeledes skrevet mange artikler om dans og folkekultur, bl.a.:

Nogle ældre polkaformer, som endnu kan ses i levende dansetradition i Danmark. Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv 1981

Seksture og Trekanter. Dansk Folkemusik Nr. 2, 2. årgang Maj 1991

Monnevet og Mollevit. Menuettraditioner på Randersegnen og Ærø. Folk og Kultur 1999

Læsø – musik og dans. Har været medforfatter på bogen. Folkemusikhusringen 1995

Ole Kjær, En vestjysk spillemand. Har været medforfatter på bogen. Spillemandskredsen 2001

Dansens og musikkens rødder nr. 19 og 20

 


Kjeld Nørgaard er født i 1954. Uddannet cand. scient. Arbejder som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Kjeld Nørgaard begyndte at danse folkedans i 1974 og fattede hurtig interesse for det dansehistoriske aspekt. Kjeld Nørgaard er danseinstruktør og har i en årrække undervist i faget kulturhistorie på instruktørkurserne i Bjerringbro, ligeledes er han med i Landsforeningen Danske Folkedanseres Dansehistoriske Udvalg, hvor han ofte har haft indlæg på de afholdte kurser for dansehistorisk interesserede. Kjeld Nørgaard har også haft en dansestudiekreds, der arbejdede med de gamle rækkedanse (Engelskdansene).

Keld Nørgaard har skrevet en del artikler gennem tiden, bl.a.

Om Væve Vadmel, Om Sekture, Dans i forandring og Danseformer i 1700 tallet

Det er muligt at læse alle Kjeld Nørgaard`s artikler på www.folkekultur.dk

Dansens og musikkens rødder nr. 30, 31, 44, 45, 56, 57, 66, 67, 72 og 73

 


Ole Skov er født i 1948. Arbejder som systemkonsulent indenfor IT. Ole Skov begyndte at danse folkedans som barn i 1959, har dog en pause, hvor han i stedet dyrker moderne dans. Da Ole Skov var 17 år, begyndte han atter at danse folkedans, og det har han gjort siden. Ole Skov har de sidste, mange år været samler af al materiale om danse- og musikhistorie, der kan have interesse for en danseforsker, -således, at han i dag har et stort privat dansearkiv. Ole Skov er ligeledes formand for beskrivelseskommi-sionen hos Foreningen til Folkedansens Fremme og har haft ansvaret for det dansehistoriske kildemateriale i de 3 sidste dansehefter, der er udgivet  – Lanciers, Lolland-Falster og Avernakø. Derudover er han med i Landsforeningen Danske Folkedanseres Dansehistoriske Udvalg, hvor han har holdt en del dansehistoriske foredrag - ofte sammen med undertegnede.

Ole Skov har sammen med sin kone, Annette Thomsen, udgivet dansebeskrivelsesheftet:

”Prinsesse Alexandrine Kvadrille” og CD´en ”Baldanse 1”

Dansens og musikkens rødder nr. 15, 16, 23, 24, 32, 33, 36, 37, 46, 47, 54, 55, 60, 61, 74

 

Per Sørensen er født i 1956. Uddannet erhvervspædagog og arbejder som faglærer på AmuSyd. Jeg er ”folkedanserbarn” og begyndte at danse i 1964. Som ganske ung begyndte jeg at undervise i dans og har haft mange forskellige hold. Fra 1980 har jeg været underviser på Landsforeningen Danske Folkedanseres kurser. Jeg har altid været historisk interesseret; men fra begyndelsen af 1980´erne har jeg også interesse-ret mig for dansehistorie. Er samler af dansehistorisk materiale som Ole Skov, hvilket gør, at jeg også har et stort, privat dansearkiv. Jeg har afholdt et utal af dansehistoriske foredrag, bl.a. i samarbejde med Ole Skov.

Derudover er jeg med i Landsforeningen Danske Folkedanseres Dansehistoriske Udvalg.

Jeg har sammen med min kone, Pia Sørensen, udgivet 7 dansebeskrivelseshefter, hvoraf 4 hefter er med folkedanse og 3 hefter med gamle selskabsdanse. Udover det har vi også udgivet Folkemusik-CD´en: ”Strengeleg”

Dansens og musikkens rødder nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 75, Appendiks A og B

 

Henning Urup er født i 1931. Uddannet mag. art i musik, og desuden er han civilingeniør. Er pensionist, men har arbejdet mange år som civilingeniør i Patentdirektoratet. Henning Urup spillede klaver og violin som barn, og som ung mand blev han meget interesseret i ballet, og begyndte at gå på alm. danseskole i begyndelsen af 1950´erne. I slutningen af årtiet blev han interesseret i folkedans og begyndte at danse hos F. F. F. Da han skulle lave sine opgaver og specialer på universitet, kom det til at handle om dansk folkedans og dansk folkemusik. I 1979 var Henning Urup idémanden bag oprettelsen af Dansk Dansehistorisk Arkiv, og han har været ihærdig som arkivets leder lige siden. Siden 1980 har Henning Urup været leder af en studiekreds, der arbejder med rekonstruktion af gamle danse - udfra historiske kilder.

Henning Urup er med i arbejdsgruppen af nordiske danseforskere i ”Nordisk Forening for Folkedanseforskning”, hvor han har været medforfatter af foreningens publikationer.

Henning Urup har en omfattende forfattervirksomhed omkring dansehistorie. Først og fremmest har han siden 1980 haft ansvaret for årsskriftet ”Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk Arkiv”. Derudover har han bl.a. skrevet:

De danske ”Polsk-danse” i Musik og Forskning 1975

Dansk spillemandsmusiks forudsætninger, kilder og særlige karaktertræk i Musik og Forskning 1976

Historisk danseforskning – Metodeproblemer og kildemateriale i Musik og Forskning 1984-85

Danselærerne og selskabsdansen i Danmark i Sportsdans – i takt og utakt

Dans i København ca. 1750-1840 i Musik i København 1997

Dansens og musikkens rødder nr. 59

 


Gertrud Weensgaard er født i 1935. Uddannet folkeskolelærer og har bifagseksamen i folkloristik, hvor Gertrud Weensgaard hovedsagelig beskæftiget sig med dans og musik. Har arbejdet som folkeskole- og højskolelærer, er nu organist ved Nr. Lyndelse Kirke på Fyn. Gertrud Weensgaard har altid danset og spillet siden den tidligste barndom – og hun behersker flere instrumenter. I folkemusiksammenhæng er hovedinstrumentet harmonikaen. Gertrud var idékvinden til oprettelsen af Folkemusiklauget i Højby i 1975, og hun har i mange år, sammen med sin mand, Poul Skaarup, haft en dansestudiekreds, hvor det er det fynske danserepertoire, der er på programmet.

Gertrud Weensgaard har skrevet flere, gode artikler om dansehistorie og har udgivet de 3 publikationer: ”Fryd dig ved livet”, ”Bondedans” og ”Ærømusik”. Alle 3 udgivelser med dansemusik og dansebeskrivelser fra det fynske.

Dansens og musikkens rødder nr. 52 og 53

 

Tage Aabech er født i 1947. Uddannet folkeskolelærer. Arbejder i folkeskolen som overlærer. Tage Aabech har danset og spillet som barn og blev i slutningen af 1970´erne interesseret i det arbejde, man lavede i folkemusikhusene. I 1982 var han i Hogager Folkemusikhus og blev inspireret af Thorkild Knudsen - til at gå hjem og tale med de gamle traditionsbærere, der var i nærområdet. Tage Aabech har gennem mange år hovedsagelig beskæftiget sig med dans- og musikhistorie på Hindsholm og i de sidste år om dans- og musikhistorie på hele Fyn.

Tage har skrevet mange, spændende artikler om spillemandsmusik og dans, hvor hovedværket er bogen: ”Spillemandsmusik på Hindsholm i 200 år”. Derudover bl.a. følgende:

8 forskellige årshefter  ”Hindsholm-Musik” Skomagerdrengene 1980-90´erne.

”Om traditionel fynsk dansemusik” 1994

Dansens og musikkens rødder nr. 40