Dansens og musikkens rødder 29
Dobbelt Kvadrille fra Sønderborg

Af Per Sørensen

I dansens og musikkens rødder nr 28 så vi bl.a. på forsiden til skillingsvisen "O luk de søde Øine op", hvor der refereredes til Lumbyes melodi fra "Lille Ida og Dukken". På en anden skillingsviseforside, hvor visen også er med, står der, at melodien er "den bekendte yndede Hopsa"?

 Det havde jeg svært ved at forstå, da jeg jo vidste, at Lumbye havde kaldt melodien "Wilhelms Galop", og vi bruger jo polka i Sønderborg Dobbelt Kvadrille. En dag fandt jeg så melodien som hopsa i en jysk spillemandsbog. Bogen er skrevet i 1865 af væver og spillemand, Bernt Laursen, fra Assendrup[i].

 

Bernt Laursen (1821-1905)

 

Vi må konstatere, at Lumbyes melodi også har været kendt og brugt som hopsamelodi, selvom den oprindelig var en galop.

Prøv at lokke jeres spillemænd til at spille melodien til Sønderborg Dobbelt Kvadrille - lidt hurtigere og i hopsarytme - og dans dertil en tyrolerhopsa. Det fungerer glimrende.

I forbindelse med Otterstrøms indsamling af de sønderjyske danse fik han musikalsk assistance af musikdirektør, N. P. Nielsen, fra Guderup på Als.

 


N. P. Nielsen (1895-ca.1970)

 Han havde stor indsigt i danse- og musikrepertoiret i Sønderborg og på Als, og han vidste, at man ikke altid havde brugt Lumbyes melodi til Dobbelt Kvadrillen; men at der fandtes en væsentlig ældre melodi, som måske havde tilhørt dansen fra begyndelsen. Melodien findes i forskellige spillemandsbøger fra området og har både været noteret som 6/8 melodi og 2/4 melodi. I en afskrift fra Hans Peter Møllers spillemandsbog står der året "1818" ved Dobbelt Quadrillen.

Her kommer den i 2/4 fra Hans Andersen Mays spillemandsbog.

 

 

Hvis I vil prøve at danse Dobbelt Quadrillen til den gamle melodi, skal 1. reprise spilles 3 gange første gang - p.g.a. forspillet.

 

Jeg har tidligere nævnt, at Dobbelt Kvadrillen også blev danset i Nordborg på Als. Der havde man på samme måde, som i Sønderborg, oprettet en selskabelig forening i 1875. Foreningen hed "Konkordia" og blev stiftet af mænd fra Nordborg og omegn. Musikdirektør Nielsen har engang kort beskrevet, hvordan dansen foregik i foreningen[ii]:

""Konkordia" var den toneangivende forening på Nordals. Den var meget eksklusiv og stilfuld, med sorte frakker og hvide handsker, og med lange danse med inklination osv., så vi måtte tit spille uafbrudt i tre kvarter. Foreningen brugte også sin egen Lanciers, der dansedes flere gange hver aften. Gårdejer Mads Madsen fra Oksbøl var en del år en flot balinspektør".

Melodien, man brugte, når man dansede Dobbelt Kvadrillen, var oprindelig en galopmelodi fra den tyske musikforlægger Müller fra Stade ved Hannover. Niels Nielsen fortæller, at dansen var magen til Dobbelt Kvadrillen fra Sønderborg; men trinnene var lidt livligere, da det jo var en galopmelodi, der blev brugt.

 


Hvis I vil prøve at danse til melodien fra Nordborg, spilles de 2 første takter kun allerførste gang som en slags introduktion eller optakt til dansen. -  1. reprise 2 gange første gang, da der både er forspil og stor kreds.

Da jeg startede artikelrækken om Dobbelt Kvadrillen, nævnte jeg indledningsvis, at den også var publiceret bl.a. i England og Amerika. Det skyldtes udelukkende den store popularitet, dansen havde i 1930-40-50´erne  blandt folkedansere i Danmark og Tyskland. Ofte brugte folkedanserne dansen til opvisning i udlandet, og lokale ledere så den og  fik den nedskrevet. På den måde kom dansen til England og Amerika og derefter publiceret under forskellige navne som bl.a. "Double Quadrille" og "Double Sicilian Circle". Der har ikke været nogen gammel tradition for, at dansen blev danset andre steder end i Sønderborg og på Als. Alle disse forviklinger er der nøje redegjort for i det engelske folkedansertidsskrift "The Folkdancer" i 1950´erne.

Hermed slut på den lange udredning om en af vore mest elskede folkedanse.

Kildehenvisninger:

[i] Spillemandsbogen findes i Pia & Per Sørensens private samling.
[ii]
"Den gamle alsiske Spillemand" af N. Nielsen, Guderup. Hjemstavnsliv 32. årgang nr. 4 1961.

Afskrifterne af de 2 gamle melodier til Sønderborg og Nordborg Dobbelt Quadrille findes i Bent Nielsen´s private samling.