Dansens og musikkens rødder 25
Nummer 7 fra Tåsinge
Af Per Sørensen

Da der i år skal afholdes landsstævne i Svendborg og i den forbindelse stadionopvisning, hvor der bl.a. skal danses Nummer 7 fra Tåsinge (nr.424 i “358”), skal der her fortælles lidt om dens historie.

Det er oprindelig Bent Nielsen fra Tåsinge, der fandt ud af dansens sammenhæng. Dette har han skrevet om i den meget spændende artikel ” Og dansen går....”[i].

Normalt har vi mange forskellige, pudsige navne på vore gamle danse, men dog kun nogle ganske få stykker, hvor navnet er et nummer som  denne. At dansens navn er et nummer kunne godt tyde på, at den har haft nummer 7 i èn eller anden danse- eller musiksamling. Dette viste sig også at være tilfældet, da den er nummer 7 i “Samling af de nyeste engelske Danse” af Jacobsen, Kjøbenhavn 1780[ii]. (En nærmere omtale af samlingen findes bl.a. i Dansens og musikkens rødder nr. 5[iii] og i den nye, interessante artikel af Henning Urup “Dans i København”[iv]).

Dansen er konstrueret af hofdansemester, Pierre Laurent[v], og har følgende originale ordlyd:

 No. VII Le Papillon

1 Tour  1ste M. giør 2 Bal. med 1 D., ligesaa med 2den D., giver  derpaa begge hænder til 3die D. og rundt, saa at han bliver 2den M.
2 -- 1ste D. giør samme Tour med Mrs. og bliver 2den D.
3 -- 1ste M og D. balancere med hinanden og lader, som de vilde give hinanden Hænderne, men i det samme giver M. Hænderne til 3die D., og hans D. til 2den M., og rundt.
4 -- De balancere igien med hinanden paa samme Maade og M. giver i det samme begge Hænder til den 2den D. og hans D. til 3die M, og rundt.
5 -- 1ste M. og D. balancere og føre til Toppen og derpaa kaste forkeert af.
6 -- Kiæden med 2det Par.

Ser vi nærmere på Jacobsens No. VII fra 1780, hedder dansen “Sommerfuglen” (Le Papillon) og er en typisk engelsk dans (rækkedans) fra perioden. Der er alm. rækkeopstilling, og 3 par er aktive fra begyndelsen - som i mange af vore andre rækkedanse. Folkedansen Nummer 7 fra Tåsinge er blevet ændret til en 2-parsdans. Musikalsk har den oprindelige 3 repriser, hvorimod Tåsinge-varianten har “tabt” en reprise, dansemæssigt har Tåsinge-varianten dog bevaret 3 afdelinger dans, som gør, at mu-sikken skal spilles igennem 1½ gang for hver gennemdansning. 2. reprisen i den folkelige udgave er også ændret lidt i forhold til den oprindelige musik, som i øvrigt må være komponeret af Jacobsen (se nederst på nodesiden).

I følge skolebestyrer Jacob Mortensen (1827-1904), der var født på Tåsinge, har man endnu i 1830`erne danset Nummer Syv som langdans (rækkedans)[vi].

Alle disse ændringer i dansene er meget typiske og giver netop den mangfoldighed af danse, som vi har her i Danmark. Dansene er blevet danset af generation efter generation efter hukommelsen så godt, man kunne huske - uden, at de var nedskrevet. - Lidt har man glemt her - lidt har man lagt til der - spillemanden kunne ikke huske sidste reprise og har selv lavet en ny eller måske “snuppet” èn fra en anden dans. På den måde er “nye” danse opstået, og spændende er det for os, der beskæftiger os med dansens historie, at finde disse paralleller.

Det kunne måske, for nogen, være sjovt, engang ved lejlighed, at danse rækkedansen “Sommer-fuglen”. Så for at hjælpe jer lidt på vej kommer her min personlige fortolkning af, hvordan den kan have været danset:

Le Papillon eller No. VII

Opstilling: Almindelig rækkeopstilling

 Trin: hopsabalancetrin og lange, langsomme hopsatrin (man kan også danse gang- eller chassétrin).
Musik
1-2 1. par danser 2 balance overfor hinanden (begynd med højre fod).
3-4 1. herre fortsætter til 2. dame, hvorefter de danser 2 balance overfor hinanden.
5-8 1. herre og 3. dame rundt med begge hænder, 4 hopsatrin (1. herre slutter mellem 2. og 3. herre).
1-8 1. dame gentager. - (2 balance for 2. herre - 2 balance for 1. herre, 4 hopsatrin rundt med 3. herre - 1. dame slutter mellem 2. og 3. dame).
9-12 1. par 4  balance overfor hinanden, hvor de lader, som om de giver hinanden hænderne.
13-16 1. herre og 3. dame danser rundt med begge hænder, 4 hopsatrin - samtidig danser 1. dame og 2. herre rundt med begge hænder, 4 hopsatrin.
9-16 1. par gentager de 4 balance og rundt til modsatte side (1. herre og 2.dame - 1. dame og 3. herre).
17-24 1. par 2 balance, derefter giver de hinanden hånden og danser op i midten forbi 2. par, hvor de slipper hinanden. 1. dame danser rundt om 2. herre og slutter mellem 2. og 3. herre. 1. herre danser rundt om 2. dame og slutter mellem 2. og 3. dame. Ruten er med 6 hopsatrin.
17-24 1. og 2. par danser kæde, 8 hopsatrin (alle slutter i egne rækker - 1. par mellem 2. og 3. par).
Når dansen starter forfra, danser 1. par med 3. og 4. par. - 2. par står over osv. - som i alle andre rækkedanse.
Til slut skal nævnes, at man i Thy[vii] også har en dans, der hedder Nummer 7; men denne er en par-dans, der ikke har noget at gøre med dansen fra Tåsinge. Dansen fra Thy minder om den, der kaldes Syvtrit og har sikkert fået sit navn derfra.

Kildehenvisninger:

[i] “Og dansen går...” En musikhistorisk skitse af Bent Chr. Nielsen. Tåsinge Årbog 1988.
[ii] “Samling af de nyeste engelske Danse med Tourer” af Jacobsen. 1. hefte. Gyldendal. Kjøbenhavn 1780.
[iii] “Hanegal” af Per Sørensen. Hjemstavnsliv nr. 5 1996.
[iv] “Dans i København” af Henning Urup. I bogen “Musik i København”. C. A. Reitzels Forlag 1997.
[v] Som kildehenvisning nr. 3.
[vi] “Mellem Sydfynske Sunde” af Henrik Ussing. Danmarks Folkeminder nr. 41. København 1934.
[vii] “Thydanse II” af Svend Hamborg. Forlaget Kontra 1985.