Dansens og musikkens rødder 5
Hanegal II
Af Per Sørensen

I Dansens og musikkens rødder 4 fik I fortalt historien om Hanegal fra Nordsjælland, men vi har endnu en Hanegal på dansk jord.

Tidligere har hr. Svend Jørgensen og hr. O. Larsen skrevet om denne Hanegal i hjemstavnsliv.[i]

En af de første trykte samlinger af dansebøger, der kendes i Danmark, blev udgivet hos Gyldendal i 1780 af H. H. Jacobsen med titlen “ Samling af de nyeste Engelske Danse med Tourer af Hr. Pierre Laurent[ii]. Disse dansebøger var småhefter, hvor der både var musik og dansebeskrivelser. Musikken var  instrumenteret til violin og bas, samt indrettet til at spille på klaver. Dansebeskrivelserne var både på dansk og fransk.

 
Eksempel fra forsiden af dansebeskrivelseshefte

I slutningen af 1700 tallet var Engelsk Danse højeste mode, og man dansede dem overalt, både her i landet og andre steder. Engelsk Danse var rækkedanse, og mange af dem var konstrueret til brug ved hofferne og hos det “bedre borgerskab”. Hos almuen dansede man også disse danse, hvad mange af vore ældste spillemandsbøger vidner om. Tænk blot på Engelsk Dans fra Præstø og på alle rækkedansene fra Thy - heftet, som helt klart er gamle Engelsk Danse med rod i 1700 tallet.

Udgiveren af dansehefterne hos Gyldendal var Hans Hinrich Jacobsen (1726 - 1795), der blev ansat som hofviolin (musiker ved hoffet) i 1762, han spillede obo. I 1771 udnævntes han til hofmusik-danseinspektør, og han skulle sørge for at komponere nye dansemelodier. 1792 fik han stillingen som stadsmusikant i København. Han udgav fra 1780 og til sin død i 1795 mange dansemelodier, hvoraf en stor del var Menuetter og Engelsk Danse[iii]. Titlen på den her omtalte rækkedans var i øvrigt på fransk og lyder “Le Chant du Coq”, som betyder “Hanens sang” eller “Hanegal”.

Jacobsen komponerede mange af dansemusikstykkerne selv, men ofte lånte han iørefaldende temaer fra andre kendte komponisters værker, og netop musikken til “Le Chant du Coq” har Jacobsen selv tilskrevet den berømte belgiske operakomponist André Ernest Modeste Grétry (1741 - 1813 ). Grétry begyndte med at studere kirkemusik i Belgien, men fandt senere ud af, at det var teatermusik han ville komponere. Han rejste til Paris og begyndte at skrive musik til komiske operaer. Disse operaer var meget berømte i samtiden, og Grétry nød stor anerkendelse overalt i Europa. 

 

Læg mærke til i musikken, at hanegalet skal spilles af en solo obo, Jacobsen var jo oboist - I dag kan en klarinet vel klare opgaven.  

Dansebeskrivelsen til denne hanegal er koreograferet af hofdanseinspektør Pierre Laurent.

 
 Hofdansemester Pierre Laurent

Hr. Pierre Laurent var franskmand og uddannet ved Pariseroperaen som danser. Han kom til Danmark i 1752, hvor han i de første år virkede i forskellige udenlandske teatertrupper, der var i København. Den venlige og vellidte franskmand kom hurtigt til at virke som hofdansemester, efter at han havde oprettet en danseskole på hofteateret, så nye dansere kunne uddannes. Han blev også danselærer for kronprinsen ( den senere Chr. VII )[iv]. En af de opgaver, Pierre Laurent havde, var til stadighed at koreografere nye danse til hoffet bl. a. Rækkedansen Hanegal, som her kommer med datidens sprogbrug:  

Le Chant du Coq.

1 Tour 1ste M. og D. chassere ned bag det 2det Par og strax igien tilbage.

2 Tour 1ste M og D. chassere forbi hinanden, og derpaa strax tilbage og dreie sig på deres Plads.

3 Tour 1ste Par giør 1/2 Moulinet med 2det Par og derpaa giver hver M. begge Hænder til sin D. og 1/2 Rundt.

4 Tour Rundt med 3die Par.

5 Tour 1ste M. og D. giøre 2 Balancer, holdende hinanden ved begge Hænder, og uden at slippe, aabne de Armene saaledes at de holde den høire i Veiret og lade den venstre synke, hvilket de giøre 2 Gange, der hvor Musiquen efterligner Hanens Galen, hvorpaa de kaste af.

6 Tour 1ste M. og D. giøre igien samme Tour, dog saaledes, at de nu holde den venstre Haand i Veiret og lade den høire synke, hvorpaa de kaste op om 3die Par og blive 2det.

Desværre har vi ikke trinangivelse hos Laurent, men kun selve figurerne.

1. Tour og 2. Tour lig med 1. afd. i musikken ( o.s.v.).

Måske er der nogen, som tør prøve, om de kan danse den. Rigtig god fornøjelse.


[i]  “Le chant du coq” og  “Hanegal” af S. Jørgensen. Hjemstavnsliv nr. 3-15. årgang og Hjemstavnsliv nr. 3-17. årgang

[ii]  Findes bl.a. på Det Kongelige Bibliotek

[iii]  “Musikhandel og nodetryk” af Dan Fog. Dan Fog Musikforlag 1984 side 157

[iv]  “Den kongelige danske Ballet” af Svend Kragh-Jacobsen og Torben Krogh. København 1952